document.write('
[ TakNie ]zobacz więcej...
Czy uważasz, że Kościół, w osobie katechety, po wyczerpaniu określonych procedur, powinien mieć prawo wykluczenia pewnych uczniów z udziału w katechezie?
[ tak ]
\"tak:\"nie:
[ nie ]
\"\"
--[ taknie.4free.pl ]--
');document.write('');